background image

Innhold

 

Forord 

 ................................................................................................. 3

 

Innhold 

 ................................................................................................. 5

Generelt   ................................................................................................. 9

 

1.1 

Innledning ................................................................................................................9

 

1.2   Hensikt ......................................................................................................................9

 

1.3   Generell definisjon av bruer  ................................................................................9

 

1.4   Definisjoner for FDV-bruer .................................................................................10

 

1.5   Terminologi ............................................................................................................10

2  

Brutus 

 ............................................................................................... 11

 

2.1   Innledning ..............................................................................................................11

 

2.2   Moduler ...................................................................................................................11

 

 

2.2.1  Byggverksmodulen ..................................................................................... 11

 

 

2.2.2   Inspeksjonsmodulen ...................................................................................12

 

 

2.2.3   Vedlikeholdsmodulen ................................................................................12

 

 

2.2.4   Kostnadsmodulen .......................................................................................13

 

2.3   Koder .......................................................................................................................13

 

2.4   Dokumentasjon om Brutus .................................................................................14

3  

Brukategorier .......................................................................................... 15

 

3.1   Innledning  .............................................................................................................15

 

3.2   Kategoribetegnelser ..............................................................................................15

 

3.3   Kategoribeskrivelser.............................................................................................16

 

 

3.3.2   Bru i fylling  .................................................................................................16

 

 

3.3.4   Ferjeleie .........................................................................................................17

 

 

3.3.5   Tunnel/ Vegoverbygg  ...............................................................................17

 

 

3.3.6   Støttekonstruksjon ......................................................................................18

 

 

3.3.7   Jernbanebru ..................................................................................................18

 

 

3.3.8   Annen byggverkskategori .........................................................................18

 

3.4   Kompliserte byggverk  .........................................................................................18

4  

Brutyper   ............................................................................................... 21

 

4.1   Innledning ..............................................................................................................21

 

4.2   Typebetegnelser  ....................................................................................................21

 

4.3   Typebeskrivelser  ..................................................................................................21

 

 

4.3.1   Kulvert, bjelkeramme, rør og hvelv i fylling ...........................................21

 

 

4.3.2   Platebru, bjelkeplatebru og ribbeplatebru  ..............................................24

 

 

4.3.3   Bjelkebru .......................................................................................................26

 

 

4.3.4   Kassebru .......................................................................................................28

 

 

4.3.5   Buebru og hvelvbru ....................................................................................30