background image

62

5   B R U E L E M E N T E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Element  E2  kan  suppleres  med  følgende 
typekoder, se kap. V-8.2:

•  Detaljbeskrivelse av : Slitelagstyper
•  Detaljbeskrivelse av : Membrantyper   

  (fuktisolering)

De  viktigste  elementene  er  vist  i  figurene 
nedenfor:
 

E3 Kantdrager

Element  E3  kan  suppleres  med  følgende 
typekoder, se kap. V-8.2:

•  Detaljbeskrivelse av : Kantdragertyper

De viktigste typene er vist i figurene ned-
enfor:

Fig. 5.5.5-4:   Element E Brudekke/ slitelag, 
Typekode 3 overliggende kantdrager med 
påhengt element

Fig. 5.5.5-7:   Element E Brudekke/ slitelag, 
Typekode 4 underliggende kantdrager uten 
påhengt element

Fig. 5.5.5-6:   Element E Brudekke/ slitelag, 
Typekode 6 over-/underliggende kantdrager 
uten påhengt element

Fig. 5.5.5-5:   Element E Brudekke/ slitelag, 
Typekode 2 overliggende kantdrager uten 
påhengt element

Fig. 5.5.5-3:   Element E Brudekke/ slitelag, 
dekke med slitelag og Membran