background image

60

5   B R U E L E M E N T E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

D6 Fagverk

Fagverksbruer er  beskrevet i pkt. 4.3.6.

De  viktigste  elementene  er  vist  i  figurene 
nedenfor:

Fig. 5.5.4-12:  Typiske elementer i fagverksbruer