background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  5   B R U E L E M E N T E R

59

D5 Hengekonstruksjon

Hengebruer er beskrevet i pkt. 4.3.7.

De  viktigste  elementene  er  vist  i  figurene 
nedenfor:
 

Fig. 5.5.4-10:  Typiske elementer i hvelvbruer

Fig. 5.5.4-11:  Typiske elementer i hengebruer.