background image

58

5   B R U E L E M E N T E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

D3 Kasse

Kassebruer er  beskrevet i pkt. 4.3.4.

De viktigste elementene i kasse-bjelker er 
D31 Bunnplate, D32 Vegg og D33 Tverrbæ-
rer. Disse er vist i figur 5.5.4-8:

D4 Buekonstruksjon

Buebruer og hvelvbruer er beskrevet i pkt. 
4.3.5.

De  viktigste  elementene  er  vist  i  figurene 
nedenfor: 

Fig. 5.5.4-9:   Typiske elementer i buebruer

Fig. 5.5.4-8:   Typiske elementer i kassebruer av betong og stål