background image

Forord

Denne håndboken gir en veiledning om hvordan registrering av bruer og andre byggverk 
i riks- og fylkesvegnettet skal utføres, hvilke dokumenter som bør tas vare på og hvordan 
bruer skal identifiseres. Håndboken gir en rekke definisjoner tilknyttet fagområdet.

Håndboken er et supplement til Håndbok 

R411

 “Forvaltning, drift og vedlikehold av 

bruer” og gir en detaljering av disse retningslinjene.  

Målgruppen for håndboken er de som har oppgaver innenfor forvaltning, drift og vedli-
kehold av bruer og andre byggverk, men også de som utfører arbeider innen planlegging, 
prosjektering og bygging av bruer vil ha nytte av stoffet.

Håndboken erstatter Håndbok 

129 Bruregistrering

: Koder og kodesystemer i 

Brudataregisteret, datert januar 1986.

Ansvarlig enhet: Teknologiavdelingen, Bruteknisk seksjon.

Statens vegvesen Vegdirektoratet, 14. oktober 2009