background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  4   B R U T Y P E R

43

Fig. 4.3.9-4:   Veglokk, Byggverkstype 96

Fig. 4.3.9-5:   Løsmassetunnel, 
Byggverkstype 983

Tunnelportaler

Tunnelportaler er byggverk som benyttes i 
endene av fjelltunneler for å beskytte tun-
nelåpningen  mot  rennende  vann  og  fal-
lende snø, is, stein og jord. Tverrsnittet kan 
være sirkel-, rektangel- eller hvelvformet.

Lokk

Begrepet  lokk  er  knyttet  til  selve  bruks-
funksjonen, ref. kap. 3.3.5. Generelt brukes 
denne typebetegnelsen til større konstruk-
sjoner. Et lokk kan bestå av plate- eller bjel-
ketverrsnitt.

Lokk  tilhører  kategori  6  –  Tunnel/  Vego

-

verbygg. 
 

Løsmassetunneler

Generelt  brukes  denne  typebetegnelsen 
til  større  konstruksjoner.  Løsmassetunne-

ler tilhører kategori 6 – Tunnel/ Vegover

-

bygg. 

Matière-tunneler regnes også som løsmas-
setunneler.