background image

40

4   B R U T Y P E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Fig. 4.3.8-1:   Ferjekaibru

Fig. 4.3.8-2:   Ferjekaibru, standard 1993. Byg-
gverkstype 812

4.3.8   Kai, bevegelig bru og  

 

 

andre brutyper

I  denne  byggverkstypen  inngår  ferjekai-
bruer, kaier, klaffebruer, svingbruer, rulle-
bruer og reservebruer.
 

Ferjekaibru

Byggverkstypen  ferjekaibru  utgjør  den 
kjørbare forbindelsen mellom ferje og kai.

Ferjekai  er  et  overordnet  byggverk  som 
består av byggverkstypene ferjekaibru, til-

leggskai  for  ferje,  samt  eventuell  sekun-
dærkai  og  liggekai.  Ferjekai  er  ikke  defi-
nert som egen byggverkstype i vegvesenets 
klassifisering.

Når  en  ferjekai  har  flere  ferjekaibruer  må 
en velge 

en

 av disse som byggverkets iden-

tifikasjon (ID).

Bevegelig bru

Bevegelig bru dekker byggverkstypene klaf-
febru,  svingbru  og  rullebru.  Disse  kan  ha 
bæresystem av bjelker, kasse eller fagverk.