background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  4   B R U T Y P E R

39

Fig. 4.3.7-7a:  Flytebru, adskilte flyteelementer 
uten forankring. Byggverkstype 766, 
stålfagverk. 

Fig. 4.3.7-7b:  Flytebru, adskilte flyteelementer 
uten forankring. Byggverkstype 766, stålkasse.

Flytebruer

Flytebruer kan bestå av kontinuerlige eller 
separate  flytelegemer  som  kalles  pong-
tonger. For kontinuerlige flytebruer utgjør 
pongtongen  også  bæresystemet.  Bruer 
med  separate  pongtonger  vil  ha  bæresys-
temet liggende oppå pongtongene. Denne 
kan være utformet som fagverk eller kasse-
bærer i stål eller betong. 

For  store  flytebruer  dominerer  horisontale 
laster,  tvers  på  bruretningen,  fra  bølger, 
strøm og vind. Slike bruer kan ha bueform 
i horisontalplanet for å overføre horisontal-
lastene  til  endepunktene,  tilsvarende  prin-
sippet for buebruer. Bruer som ligger i grunt 

vann kan føre horisontallastene til sjøbun-
nen via sideveis forankringer av kabler eller 
kjetting. Bruer som ligger på dypt vann kan 
føre horisontallastene til land via bæresys-
temet og spesielle endeforankringer. 

Neddykkede rørbruer

Neddykkede  rørbruer  består  av  et  rør-

tverrsnitt av stål eller betong. Røret kan ha 

positiv oppdrift og være forankret til bun-
nen, eller ha negativ oppdrift og være for-
ankret til overflaten med pongtonger eller 
stå på bunnen med søyleben. Neddykkede 
rørbruer er et framtidig konsept som hittil 
ikke er bygget.