background image

38

4   B R U T Y P E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Fig. 4.3.7-6:   Skråstagbru med kasse, ett tårn, 
ett opphengt spenn. Byggverkstype 751

Fig. 4.3.7-4:   Skråstagbru   

Fig. 4.3.7-5:   Skråstagbru med bjelker, to tårn,  
to opphengte sidespenn. Byggverkstype 745

Skråstagbruer

Skråstagbruer  fungerer  i  prinsippet  som 
hengverksbruer ved at brubanen, som består 
av bjelker eller kasse av stål eller betong, er 
opphengt i strekkstag eller kabler. Stagene 
blir orientert i harpe- eller vifteform ut fra 
tårnet som de er festet til. Kablene blir festet 
direkte til brubanen via indre tverrbærere. 
Hovedbæresystemet til disse bruene består 
således av samvirkende stag (som strekke-
lement) og brubane (som trykkelement). 

Skråstagbruer bygges ofte symmetrisk ut fra 
tårn etter fritt frambyggprinsippet. Dersom 
sidespenn er for korte til å balansere hoved-
spennet, kan kabelkraften fra ytterkablene 
føres til grunnen ved hjelp av strekksøyler, 
eller  disse  kan  forankres  i  nabosidespen-
net. Dersom brua ikke har opphengte side-
spenn,  kan  ytterkablene  forankres  direkte 
til grunnen tilsvarende hengebruer