background image

Håndbøker i Statens vegvesen

Dette er en håndbok i Statens vegvesens 

håndbokserie. Vegdirektoratet har ansvaret  

for utarbeidelse og ajourføring av hånd-

bøkene.

Denne håndboka finnes kun digitalt (PDF) 

på Statens vegvesens nettsider,  

www.vegvesen.no.

Statens vegvesens håndbøker utgis på 

to nivåer:

Nivå 1: 

 Oransje eller 

○ 

grønn

 fargekode 

på omslaget – omfatter 

normal

 (oransje farge) 

og 

retningslinje

 (grønn farge) godkjent av 

overordnet myndighet eller av Vegdirektoratet 

etter fullmakt.

Nivå 2: 

 

Blå

 fargekode på omslaget

 – 

om- 

fatter 

veiledning 

godkjent av den avdeling 

som har fått fullmakt til dette i Vegdirektoratet.

Bruregistrering

Nr. V440 i Statens vegvesens håndbokserie

ISBN: 978-82-7207-619-0