background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  4   B R U T Y P E R

37

Fig. 4.3.7-1:   Hengebru

Fig. 4.3.7-3:   Hengebru med fagverk, ingen 
opphengte sidespenn. Byggverkstype 721

Fig. 4.3.7-2:   Hengebru med kasse, ingen 
opphengte sidespenn. Byggverkstype 731

4.3.7   Hengebru, skråstagbru,   

 

flytebru og neddykket rørbru

Denne  hovedtypen  gjelder  normalt  for 
store  bruer,  selv  om  noen  mindre  henge-
brutyper forekommer.
 

Hengebruer

Hovedbæresystemet for hengebruer består 
av  hengekabler,  mens  avstivningsbæreren 
utgjør  sekundærbæresystemet.  Brudekket 
ligger oppå avstivningsbæreren som er opp-
hengt  i  kablene  via  hengestenger.  Kablene 

holdes  oppe  av  tårn  og  er  endeforankret  i 
fjell- eller gravitasjonsforankringer. 

Avstivningsbæreren  for  hengebruer  kan 
bestå  av  bjelker,  fagverk  eller  kasse  i  stål 
og den kan ha en eller to opphengte side-
spenn, eventuelt kun hovedspenn.

På  mindre  hengebruer  kan  kablene  være 
selvforankret  i  sekundærbæreren  som  da 
fungerer som et trykkelement. Slike bruer 
har oftest bare ett tårn.