background image

36

4   B R U T Y P E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Fig. 4.3.6-8:   Sprengverksbru med 
overliggende brubane.                   

Fig. 4.3.6-10:  Hengverksbru, trekant, 
overliggende brubane. Byggverkstype 671

Fig. 4.3.6-9:   Sprengverksbru, trapes, 
overliggende brubane. Byggverkstype 664

Sprengverk

Brutypen kjennetegnes ved at hovedbære-
elementet støttes opp av, eller henges opp 
i trykkstaver. Bæresystemet kan virke som 
en bjelke, ramme eller fagverk. 

Trykkstavene  overfører  et  trykk  (eller 
sprengvirkning)  til  grunnen  på  samme 
måte  som  en  buebru.  I  noen  tilfeller  der 
grunnen er dårlig, kan fundamentene være 
forbundet med en nedgravd strekkplate. 
 

Hengverk

Brutypen  kjennetegnes  ved  at  hoved-
bære-elementet  henges  opp  i  strekkstag 
eller  kabler.  Bæresystemet  kan  virke  som 
en  bjelke,  ramme  eller  fagverk.  Opphen-
get  kan  overføre  strekkrefter  til  grunnen 
på  samme  måte  som  en  hengebruforank-
ring, men den innovervirkende horisontal-
komponenten av strekket kan også tas opp 
av trykkstaver eller selve brudekket, slik at 
denne ikke overføres til grunnen. Konstruk-
sjonen betegnes da som selvforankret.