background image

34

4   B R U T Y P E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Fig. 4.3.6-1:   Parallellfagverksbru med 
overliggende brudekke

Fig. 4.3.6-2:   Parallellfagverksbru med 
underliggende brudekke

Fig. 4.3.6-3:   Parallellfagverksbru, 
overliggende brudekke,  hellende endestaver. 
Byggverkstype 611

4.3.6   Fagverksbru, spreng- 

 

 

verksbru og hengeverksbru

Et fagverk er et bæresystem som er bygget 
opp av staver som enten er leddet eller fas-
tinnspent i endene. Staver som er leddet i 
begge  ender  kan  kun  ta  opp  strekk-  eller 
trykkrefter  i  aksialretningen.  Staver  som 
er fastinnspent i en eller begge ender kan 
ta opp krefter både som bøyemomenter og 
aksialkrefter.

Fagverk       

Brutypen inndeles i undertyper som karak-
teriseres  ved  formen  på  fagverket  samt 
brudekkets plassering i vertikalretningen.

Varianter  er  parallellfagverksbruer  med 
parallell  over-  og  undergurt,  fagverks-
bruer  med  buet  overgurt,  fagverksbruer 
med  buet  undergurt  (hengefagverk)  og 
fagverksbruer med varierende høyde.

Brudekket kan være overliggende, mellomlig-
gende eller underliggende. Ved overliggende 
brudekke ligger dekket oppå overgurten eller 
overgurten  er  innstøpt  i  dekket.  Ved  under-
liggende brudekke ligger dekket i nivå med 
undergurten. Et mellomliggende brudekke er 
plassert mellom over- og undergurt.

Ordinære fagverk balanserer de indre kref-
tene slik at det bare er vertikalkrefter som 
overføres til oppleggene.