background image

32

4   B R U T Y P E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Fig. 4.3.5-5:   Buebru, underliggende 
brudekke, profilert tverrsnitt, strekkbånd, Byg-
gverkstype 546 (her en nettverksbue)

Fig. 4.3.5-4:   Buebru, overliggende brudekke, 
sammenkoblet i  toppen, dobbeltbuer, massivt 
tverrsnitt, Byggverkstype 523

Fig. 4.3.5-3:   Buebru, mellomliggende 
brudekke, bue med hultverrsnitt, 
Byggverkstype 532

Hvelvbruer

Hvelvbruer  er  urtypen  av  buebru.  Selve 
hvelvbuen  består  av  stein  eller  tegl,  med 
eller  uten  mellomliggende  mørtel.  Nyere 
hvelv kan ha bue av betong. Oppå hvelvet 
ligger overmuren som fordeler lastene fra 

kjørebanen  ned  på  buen.  Overmuren  kan 
enten  være  hel  eller  selv  bestå  av  mindre 
hvelvbuer. Overmuren er ikke massiv, men 
består  av  to  murer  med  mellomliggende 
løsmasser. Se fig. 5.5.4-10