background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  4   B R U T Y P E R

29

Fig. 4.3.4-4: Kassebru. Byggverkstype 415

Fig. 4.3.4-3:   Kassebru, stål med samvirkende 
betongplate.Byggverkstype 411

Fig. 4.3.4-5:   Byggetilstand, Fritt frambygg

 

Fritt frambygg

En  klassisk  norsk  kassebrutype  er  fritt 
frambygg  bruer  (FFB-bruer).  Dette  er 
flerspenns  betongkassebruer  med  varia-
bel  steghøyde  som  bygges  ut  fra  hoved-
pilarene etter likevektsprinsippet, eller fra 
ballastkasser på land som motvekt, og som 
kobles sammen midt i spennet. Eldre FFB-
bruer kan ha ledd i koblingspunktet.