background image

28

4   B R U T Y P E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Fig. 4.3.4-1:   Kassebru med to steg (encellet), 
tverrsnitt

Fig. 4.3.4-2:   Kassebru med fire steg (flercel-
let), tverrsnitt

Brudekket

Bjelkebruer  har  vanligvis  brudekke  av 
betong, men kan også ha dekke av stål, alu-
minium, tre eller gitterrister.

Brudekket/bruplaten  utgjør  sekundær-
bæresystemet  og  overfører  lokale  laster 
hovedsakelig  i  tverretningen.  Ved  sam-
virke  mellom  bruplate  og  bjelker  bidrar 
bruplaten også til bæreevnen i bruas leng-
deretning. 

4.3.4 Kassebru

Bruer  hvor  hovedbæresystemet  er  utfor-
met som ett eller flere kassetverrsnitt klas-
sifiseres som kassebru. 

Kassetverrsnitt er bjelker som har to eller 
flere  steg  og  felles  over-  og  underflens. 
Overflensen  (eller  toppflensen)  kalles  da 

bruplaten og underflensen (eller bunnflen-
sen) kalles bunnplaten.

Bruer med hovedbærebjelker som har luk-
ket kassetverrsnitt tilhører også typen kas-
sebru.

Kassebruer bygges normalt i betong, men 
også  i  kompositt  av  stål  og  betong  hvor 
bruplaten er i betong og bunnplate og steg 
er i stål.

Kassebruer  kan  ha  skrå  eller  vertikale 
steg og konstant eller variabel steghøyde. 
Flerspennsbruer med lange spenn har ofte 
en  parabelformet  variasjon  i  steghøyden 
for optimal tilpasning til lastvirkningene. 

Innvendig i kassen kan slike bruer ha tverr-
skott eller tverrammer for å stive av eller 
forsterke tverrsnittet.