background image

26

4   B R U T Y P E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Fig. 4.3.3-1:   Bjelkebru med rektangulære betongbjelker

Fig. 4.3.3-2:   Bjelkebru med T-bjelker i betong

Fig. 4.3.3-3:   Bjelkebru med I- bjelker i stål

4.3.3 Bjelkebru

For bjelkebruer utgjør bjelkene bruas hoved-
bæresystem.  Trafikklaster  og  andre  laster 
fra brudekket blir overført til bjelker orien-
tert i bruas lengderetning. Bjelkene overfø-
rer deretter lastene til bruas underbygning, 
enten  direkte  via  endeopplegg  eller  indi-
rekte via tverrbærere over opplegg. 

Bjelker

Bjelker kan i prinsippet ha en hvilken som 
helst tverrsnittsform. Mest vanlig for bruer 
er rektangulære bjelker eller I, T eller U-for-

mede  bjelker  med  vertikale  steg  og  hori-
sontale flenser.

Byggverkstypen omfatter plassproduserte 
og  prefabrikkerte  betongbjelkebruer,  val-
sede  stålbjelkebruer,  stålplatebærerbruer, 
og gitterbjelkebruer.

Prefabrikkerte betongbjelkebruer kan være 
normerte elementer av typen NIB, NOT, og 
ikke normerte elementer.

Bjelker med lukkede kassetverrsnitt tilhø-
rer brutypen kassebru og ikke bjelkebru. 

H

B