background image

24

4   B R U T Y P E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Fig. 4.3.2-2:   Platebru, massiv med overliggende kantforsterkning. Byggverkstype 214

Fig. 4.3.2-1:   Platebru

4.3.2   Platebru, bjelkeplatebru    

 

og ribbeplatebru 

Platebruene  kjennetegnes  ved  at  det  er 
selve  platen  som  utgjør  hovedbæresyste-
met  for  lastene.  Platen  overfører  lastene 
direkte  til  underbygningen  uten  under-
støttelse  av  bjelker.  Hovedbæreretningen 
er i bruas lengderetning.
 
Platebruer kan bygges med massivt tverr-
snitt  eller  med  sparerør  for  å  spare  vekt. 
Tverrsnittet  kan  være  rektangulært,  ha 
skrå platekanter eller vinger.

I  gruppen  platebruer  inngår  også  prefa-
brikkerte plateelementer.
 

Platebru

Bruer regnes som platebru dersom B/H > 
5, hvor B er total brubredde og H er plate-
tykkelsen. 

Bjelkeplatebru

Dersom    1  <  b/H  ≤  5  regnes  brua  som 
bjelkeplatebru,  hvor  b  er  minste  bredde  i 
underkant av platen.

Ribbeplatebru

Dersom underkanten av platen har utspa-
ringer,  b/H  ≥  1  og  brua  er  massiv  over 
støtte, regnes brua som ribbeplatebru.