background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  4   B R U T Y P E R

23

Fig. 4.3.1-4:   Ulike former for rør i fylling, korrugert. Byggverkstype 14

Fig. 4.3.1-5:   Rør i fylling, korrugert, sirkulært (med vinger).
Byggverkstype 141

Fig. 4.3.1-6:   Hvelv i fylling, korrugert, med bunnplate. 
Byggverkstype 161

Bjelkerammer

Bjelkerammer  skilles  fra  kulverter  –  som 
også kan betegnes som platerammer – ved 

at  bæresystemet  i  taket  består  av  bjelker 
istedenfor plate. Dette tillater større spenn-
vidder og større laster på taket.
 

Rør i fylling

Rør  i  fylling  kan  være  korrugerte  stål

-

rør, plastrør eller betongrør i ulike former, 
f.eks. ellipse, sirkulær eller flatbunnet. 

Hvelv i fylling

Hvelv i fylling kan være av samme mate-
riale som rør i fylling. Hvelv fundamente-
res på samme måte som kulverter og bjel-
kerammer.
 
Steinhvelvbruer  regnes  ikke  som  hvelv  i 
fylling. Disse klassifiseres som byggverks-

type 5 – Buebru og hvelvbru.