background image

206

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Betong

B0   Ingen
B1   Hydrofobiering 

  (silan-/siloksanimpregnering)

B2   Slemming, diffusjons√•pent
B3   Maling, diffusjons√•pent 
B4   Polyuretan
B5   Epoxy
B6   Tett belegg med slemming
B9   Annen overflatebehandling

Tre

T1   Trykkimpregnert - CCA
T2   Trykkimpregnert - kreosot
T3   Trykkimpregnert - CCA + kreosot
T4   Trykkimpregnert - CCA + 

  beising/maling

T6   Beising
T7   Maling
T9     Annen overflatebehandling

V- 8.8 Diverse Typekoder

Servicebygg

Servering/ Venterom/ Toaletter

Venterom/ Toaletter

Venteskur

Kiosk

Annet