background image

204

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Kode

Fasthetsklasse - Gjeldende sort

Fasthetsklasse - Tidligere sort

10

Ulegert konstruksjonsstål i henhold til 
NS-EN 10025 (1993)

11

S185 

St 33 

20

S235

St 37

21

S235JR

St 37-2

22

S235JRG1

USt 37-2

23

S235JRG2 

RSt 37-2

24

S235JO

St 37-3U

25

S235J2G3

St 37-3N

30

St 42

31

St 42-2

40

S275

St 44

41

S275JR

St 44-2

42

S275JO

St 44-3U

43

S275J2G3

St 44-3N

50

S355

St 52

51

S355JO

St 52-3U

52

S355J2J3

St 52-3N

59

Annet ulegert konstruksjonsstål

60

Sveisbare finkornbehandlete konstruksjonsstål 
i henhold til NS-EN 10113 (1994)

61

S355N

E 355

62

S355NL

63

S420N

E 420

64

S420NL

65

S420M

66

S420ML

67

S460M

68

S460ML

69

Annet finkornbehandlet konstruksjonsstål

Stålsorter (fasthetsklasser)