background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  KO D E R   I   B R U T U S

203

Kode

Fasthetsklasse - Gjeldende typer
Sylinderfasthet / NS 3473, 6. utgave

Fasthetsklasse - Tidligere typer
Terningfasthet / NS 3473, 5. utgave og tidligere utgaver

10 

Normalbetong

  Normalbetong

11

B20   fcn=16.8

  C25   fcn=16.8

12 

B25   fcn=20.3

  C30   fcn=19.6   

13 

B30   fcn=23.8

  C35   fcn=22.4

14 

  C40   fcn=25.2   

15 

B35   fcn=27.3

  C45   fcn=28.0

22 

B45   fcn=34.3

  C55   fcn=33.6

24 

B55   fcn=39.8

  C65   fcn=39.2

26 

B65   fcn=45.4

  C75   fcn=44.8

27 

B75   fcn=51.0

  C85   fcn=50.4

28 

B85   fcn=56.6

  C95   fcn=56.0

29 

B95   fcn=62.2

>C95

30 

Lettbetong

  Lettbetong

31 

LB20  fcn=16.8

  LC25  fcn=16.8

LB25  fcn=20.3

33 

LB30  fcn=23.8

  LC35  fcn=22.4

35 

LB35  fcn=27.3

  LC45  fcn=28.0

42 

LB45  fcn=34.3

  LC55  fcn=33.6

44 

LB55  fcn=39.8

  LC65  fcn=39.2

46  

LB65  fcn=45.4

  LC75  fcn=44.8

47 

LB75  fcn=51.0

  LC85  fcn=50.4

48 

  LC95  fcn=56.0

49 

>LC95

90 

Annen betongtype

 Annen betongtype

91

Annen normalbetong

Annen normalbetong

92

Annen lettbetong

Annen lettbetong

Betongtyper (fasthetsklasser)

                                      

fcn= Konstruksjonsfasthet for trykk (N/mm

2

)