background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  KO D E R   I   B R U T U S

201

Fugeterskeltyper

                                    

0    Ingen
1    B1 – Monolittisk betong
2    B2 – Betongpåstøp, slitelag
3    A1 - Asfalt
5        Epoksy
6        Tre 
9    Annen

Rekkverkstyper

                                     

1      Massivt
2    Horisontale profiler
3      Sprosser
4      Strekkmetall
5      Netting
8    Beskyttelsesrekkverk o/ jernbane
9    Annen rekkverkstype

Guardrailtyper

                                     

1      Lett vegføringsskinne
2    Standard vegføringsskinne 
3      Ekstra stiv vegføringsskinne 
4      Sirkulær profil
5      Rektangulær profil
9      Annen guardrailtype

Avløps- og drenstyper                                      

1      Rør, åpen avrenning
2    Rør, lukket avrenning 
3      Sluk, åpen avrenning  
4      Sluk, lukket avrenning 
9      Annen avløpstype

Ledninger, kabeltyper og rør                                      

1      Kryssende kjøreledning NSB
2     Kryssende luftledning

3      Lavspent el-kabel i brua 
4      Høyspent el-kabel i brua 
5      Telekabel i brua
6      Vannrør i brua
7      Kloakkrør i brua
8      Fjernvarmerør i brua
9      Andre ledninger, kabeltyper og rør 

Belysningstyper                                      

1      Vegbelysning
2     Navigasjonslys for skip 
3      Markeringslys for fly 
4      Varsellys for biltrafikk
5      Pyntelys
6      Innelys, i lukket rom
7      Flombelysning
9      Annen belysning

Instrumenttyper                                    

1      Jordtrykksmåler
2    Vindmåler 
3      Strømforsyningsmåler
4      Vannmåler
9      Andre instrumenter/ målere

V- 8.5   Spesielt kaiutstyr

Heistyper

                                    

1    Vippe med strekksylinder
2    Vippe med vinsj
3    Galge med strekksylinder
4    Galge med vinsj
5    Ensidig tårn med strekksylinder
6    Tosidig tårn med strekksylinder
7    Tosidige trykksylindere 
8    Vossa-vinsj
9    Annen heis type