background image

196

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

43    Glidelager, med sidestyring,  

 

    gummitopf (Tobe e.l.)
 

44    Glidelager, med sidestyring, kalott 

45    Glidelager, med sidestyring, 
    armert gummiblokk 

46    Glidelager, med sidestyring, 
    armert gummiblokk, forankret
 
49    Glidelager, med sidestyring, annet 

50    Rullelager 

51    Rullelager, støpejern, 1 rull

52    Rullelager, støpejern, flere ruller

53    Rullelager, stål, 1 rull 

54    Rullelager, stål, flere ruller

 

59    Rullelager, annet 

60     Spesielt hengebrulager 

90    Annet lager