background image

194

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

 
12    Fastlager, støpejern

 
13    Fastlager, stål 

14    Fastlager, gummitopf (Tobe etc.) 

15    Fastlager, kalott 

19    Fastlager, annet 

20    Deformasjonslager
 

21    Deformasjonslager, asfaltpapp 

22    Deformasjonslager, gummiremse 

23    Deformasjonslager, armerte
         gummiplater (gml. Viking) 

24    Deformasjonslager, 
    armert gummiblokk

 
25    Deformasjonslager, 
    armert  gummiblokk, forankret
 
26    Deformasjonslager, armert 
         gummiblokk, forankret med 
         sidestyring