background image

192

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

6    Tre

9       Annet slitelag 

Membrantyper

                                    

0    Ingen 
1    A2-2 Polymermodifisert bitumenemulsjon, PmBE 60
2    A3-4 Kleber (PmBE 60) og Topeka 4S
3    A2-1 Lettflytende epoksy
5    A3-1 Epoksy og støpeasfalt
6    A3-3 Polyurethanmembran
7    A3-2 Prefabrikert membran
9    Annen fuktisolering

Kantdragertyper

                                      

1    Ingen med påhengt element

 
2    Overliggende uten påhengt element 

3    Overliggende med påhengt element 

4    Underliggende  
    uten påhengt element