background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  KO D E R   I   B R U T U S

191

 
3    Betongelementer uten påstøp

4    Bridge-plank 

5    Gitterrister 

6    Ståldekke 

7    Aluminiumsdekke 

8    Tredekke 

9    Annet brudekke

Slitelagstyper

                                      

0    Ingen
 
1    B1 Monolittisk betongslitelag
 
2    B2 Betongpåstøp, slitelag 

3    A1 Asfaltslitelag 

5    Epoksy