background image

190

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

3    T-bjelke 

4    Omvendt T-bjelke

 
5    U-bjelke 

6    Omvendt U-bjelke 

7    Fagverksbjelke 

8    Kassebjelke 

9    Annen bjelketype 

Brudekketyper (for Kjørebane eller Gangbane)

                                     

 

1    Betong, plasstøpt 

2    Betongelementer med påstøp