background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  KO D E R   I   B R U T U S

189

6    Mangekant 

7    Valseprofil 

8    Fagverk 

9    Annen søyle type 

Påkjørselsverntyper                                      

1      Skipspåkjørsel - ubeskyttet
2    Skipspåkjørsel - dimensjonert
3    Skipspåkjørsel - beskyttet med fender
4    Skipspåkjørsel - beskyttet med fylling
5    Skipspåkjørsel - varsling av biltrafikk
6    Bilpåkjørsel - ubeskyttet
7    Bilpåkjørsel - dimensjonert
8    Bilpåkjørsel - beskyttet
9    Annet påkjørselsvern

V- 8.2   Overbygning og brudekke

Bjelketype

 

0      Ukjent type

1    Rektangulær bjelke

 
2    I-bjelke / H-bjelke