background image

186

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

I     Spesielt kaiutstyr – elementkode  
    som benyttes i Brutus 

                              

I 1   Ferjekaibru-utstyr

I 11  Sperrebom
I 12  Brufendring (buffer)
I 13  Heisesystem

          •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.5
I 14  Heisebjelke
I 15  Frontbjelke
I 19  Annet ferjekaibru-utstyr

I 2   Heiseutstyr

I 21  Aggregat
I 22  Hydrauliske rør/slanger
I 23  Løftesylinder
I 24  Elektrisk styreskap
I 25  Signallys for ferjekaibru
I 26  Nødstrøm fra ferje

I 27  Radiostyring

I 29  Annet heiseutstyr

I 3   Kaiutstyr

I 31  Kantlist
I 32  Fenderverk

         •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.5
I 33  Fortøyningsutstyr

         •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.5

I 34  Redningsutstyr

I 39  Annet kaiutstyr

I 9   Annet spesielt kaiutstyr

J     Spesielle installasjoner –  

 

    elementkode som benyttes i    
    Brutus

 

                         

J 1   Dreneringsanlegg 
J 2   Ventilasjonsanlegg
J 3   Brannslokkingsutstyr
J 4   El forsyningsanlegg
J 5   Teleutstyr
J 6   Datautstyr
J 7   Måleutstyr
J 8   Radio-/TV-utstyr
J 9   Annen spesiell installasjon

V- 8   Typekoder

For spesifikasjoner med ytterligere detalje-
ringsbehov utover elementkodens høyeste 
nivå med en bokstav og 2-siffer, suppleres 
elementet med en typekode/ detaljbeskri-
velse som ligger i Brutus-systemet.

V- 8.1   Grunn og underbygning

Massetype                                      

0    Ukjent
1    Fjell
2    Sprengstein
3    Grus og stein
4    Sand og grus
5    Sand
6    Silt/ leire
7    Leire
9    Annen massetype