background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  KO D E R   I   B R U T U S

185

G    Støttekonstruksjon –    

 

    elementkode som benyttes i    
    Brutus

                            

G 1  Fundament
G 2  Vegg
G 4  Forankringsstag
G 5  Lastfordelingsplate
G 6  Friksjonsplate
G 7  Kjeglemur
G 9  Annet støttekonstruksjonselement

H    Utstyr – elementkode som  

 

    benyttes i Brutus 

                        

H 1  Normalt utstyr

H 11  Lager m/lageravsats

          •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.4
H 13  Fuge/fugekonstruksjon

         •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.4
H 14  Fugeterskel 

           •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.4            

H 15  Rekkverk
            •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.4
H 16  Vannavløp/drenssystem

           •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.4
H 17  Ledning/kabel

          •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.4
H 19  Annet normalt utstyr

H 2  Tilleggsutstyr

H 21  Lys

          •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.4
H 24  Støyskjerm
H 26  Luke/dør
H 27  Utsmykning
H 28  Overbygg/tak
H 29  Annet tilleggsutstyr

H 3  Fastmontert tilkomstutstyr

H 31  Leider
H 32  Trapp
H 33  Heis

          •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.5
H 34  Malevogn
H 39  Annet fastmontert tilkomstutstyr

H 4   Utstyrs- og servicebygg

H 41  Maskinhus
H 42  Utstyrshus
H 43  Servicebygg
H 44  Kontrolltårn
H 49  Andre utstyrs- og servicebygg

H 5  Overvåkningsanlegg

H 51  Instrumentering

          •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.4
H 52  Katodisk beskyttelse
H 53  Avfuktingsanlegg
H 55  Sikkerhetsutstyr skipspåkjørsel
H 59  Annet overvåkingsanlegg

H 9  Annet utstyr