background image

184

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

D 46  Tverrbærer
D 47  Langsgående plate
D 48  Overmur
D 49  Annet bueelement

D 5  Hengekonstruksjon

D 51  Bærekabel
D 52  Sadel/lager bærekabel
D 53  Festeelement bærekabel
D 54  Hengestang med fester
D 55  Avstivningsbærer
D 56  Tverrbærer
D 59  Annen hengekonstruksjon

D 6  Fagverk

D 61  Fagverksvegg
D 62  Tverrbærer
D 63  Langbærer
D 64  Vindavstivning
D 69  Annet fagverkselement

D 7  Bevegelig overbygning

D 71  Hovedbjelke
D 72  Tverrbærer
D 73  Motvekt
D 74  Tannkrans
D 75  Wire/kjetting
D 76  Avbalanseringssystem
D 77  Maskin
D 79  Annet bevegelig 
    overbygningselement

D 8  Neddykket rørbruelement

D 9  Annen overbygning

E     Brudekke/ slitelag – elementkode  
    som benyttes i Brutus 

                                 

E 1     Brudekke (sekundært bæresystem)

        •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.2

E 2     Slitelag/ fuktisolasjon

        •  For detaljbeskrivelse av typer for  

      slitelag og membran, se V-8.2

E 3     Kantdrager

         •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.2

E 9     Annet brudekkeelement

F     Konstruksjoner i fylling –  

 

    elementkode som benyttes i    
    Brutus

                                

F 1   Fundament/bunnplate
F 2   Vegg
F 3   Tak
F 4   Hvelvelement
F 5   Rørelement

F 7   Vinge

         •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.3

F8     Lastfordelingsplate
F9     Annet konstruksjonselement i    
    fylling