background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  KO D E R   I   B R U T U S

183

C 2  Pilar

        •   For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.1
C 21  Fundament
C 22  Sokkel
C 23  Søyle/skive

C 24  Rigel

C 25  Påkjørselsvern

        •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.1
C 29  Annet pilarelement

C 3  Tårn

C 31  Fundament
C 32  Sokkel
C 33  Tårnbein
C 34  Tårnrigel
C 35  Påkjørselsvern

        •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.1
C 39  Annet tårnelement

C 4  Forankring

C 41  Fjellforankring
C 42  Gravitasjonsforankring
C 43  Forankring av pongtong
C 44  Forankring av rørbru
C 49  Annen forankring

C 5  Buefundament

C 6  Motvektshus

C 61  Fundament
C 62  Hus
C 63  Påkjørselsvern 

          •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.1
C 69  Annet motvektshuselement

C 7  Pongtong

C 8  Landfeste for flytebru/rørbru

C 81  Fundament
C 82  Senkekasse
C 83  Vegg
C 84  Leddkonstruksjon
C 89  Annet landfesteelement

C 9  Annen underbygning

D    Overbygning – elementkode    
    som benyttes i Brutus

                            

D 1   Plate (hovedbæresystem)

D 2   Bjelke (b/H ≤ 1)

    •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.2
D 21  Hovedbjelke
D 22  Tverrbærer
D 23  Tverrkryss
D 29  Annet bjelkeelement

D 3  Kasse

         •  For detaljbeskrivelse av typer se  

      V-8.2
D 31  Bunnplate
D 32  Vegg
D 33  Tverrbærer
D 34  Tverrskott
D 39  Annet kasseelement

D 4  Buekonstruksjon

D 41  Bue
D 42  Buesøyle
D 43  Hengestenger
D 44  Buevegg
D 45  Langsgående bjelke