background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  KO D E R   I   B R U T U S

181

V-6.3   Kode for forsterkninger/ 

ombygginger  

10  Forsterket brudekke

11  Forsterket brudekke, 
  samvirkepåstøp uten fordybling
12  Forsterket brudekke, 
  samvirkepåstøp med fordybling
13  Forsterket brudekke, ekstra langbærere
14  Forsterket brudekke, 
  pålimt stålplate/-profil
19  Forsterket brudekke, andre 

20  Forsterket bæreelement

21  Forsterket bæreelement, 
  påskrudd stålplater/-profiler
22  Forsterket bæreelement, 
  påsveist stålplater/-profiler
23  Forsterket bæreelement, 
  pålimt stålplater/-profiler
24  Forsterket bæreelement, 
  påskrudd fagverk 
25  Forsterket bæreelement, 
  oppspent med kabler
26  Forsterket bæreelement, 
  oppspent med stag
27  Forsterket bæreelement, 
  påskrudd stålprofil og oppspent m/stag
28  Forsterket bæreelement, oppstemplet
29  Forsterket bæreelement, andre

30  Forsterket overbygning

31  Forsterket overbygning, 
  fordelende påstøp
32  Forsterket overbygning, 
  samvirkepåstøp uten fordybling
33  Forsterket overbygning, 
  samvirkepåstøp med fordybling
39  Forsterket overbygning, andre

40  Forsterket pilar

41  Forsterket pilar, utvidet fundament
42  Forsterket pilar, utvidet fundament, 
  tilleggspeling
43  Forsterket pilar, omstøp av fundament
44  Forsterket pilar, omstøp av pilar
45  Forsterket pilar, pilartopp
49  Forsterket pilar, andre

50  Forsterket landkar

51  Forsterket landkar, utvidelse av såle
52  Forsterket landkar, utvidelse av såle, 
  tilleggspeling
53  Forsterket landkar, 
  forankring i nedgravd drager
54  Forsterket landkar, 
  forankring i friksjonsplate
55  Forsterket landkar, 
  utskifting av bakfyllmasser
59  Forsterket landkar, andre

60  Ombygd overbygning

61  Ombygd overbygning, 
  utvidet brudekke
62  Ombygd overbygning, 
  utskiftet brudekke
63  Ombygd overbygning, utvidet
64  Ombygd overbygning, ny frihøyde
65  Ombygd overbygning, 

påhengt gangbane(r)

66  Ombygd overbygning, ny frittbærende 
  (uten utskifting av gammel)
67  Ombygd overbygning, hel utskifting
68  Ombygd overbygning, hel utskifting 
  med ombygning av underbygning
69  Ombygd overbygning, andre