background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  KO D E R   I   B R U T U S

179

982  Løsmassetunnel, rektangulært 

tverrsnitt med bunnplate 

983  Løsmassetunnel, 

hvelv uten bunnplate 

984  Løsmassetunnel, 

hvelv med bunnplate

989  Løsmassetunnel, andre 

99 

Andre konstruksjoner

V-6.2  Kode for Statisk system    

1  Fritt opplagt system 

2  Kontinuerlig system 

3  System med ett ledd i felt 

4  System med to ledd i felt