background image

178

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

952  Tunnelportal, rektangulært tverrsnitt 

953  Tunnelportal, hvelv

959  Tunnelportal, andre 

96 

Veglokk  

961   Næringslokk 
962  Boliglokk 
963  Servicelokk

97 

Fjelltunnel 

971  Fjelltunnel, råsprengt 
972  Fjelltunnel, med elementhvelv
973  Fjelltunnel, med plasstøpt hvelv 

98 

Løsmassetunnel 

981  Løsmassetunnel, rektangulært 

tverrsnitt uten bunnplate