background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  KO D E R   I   B R U T U S

177

94    Skredoverbygg, med fjellforankring 

941  Skredoverbygg, med fjellforankring,  
    hel frontvegg, uten bakvegg 

942  Skredoverbygg, med fjellforankring,
    hel frontvegg, med bakvegg 

943  Skredoverbygg, med fjellforankring, 
    åpen frontvegg, uten bakvegg 

944  Skredoverbygg, med fjellforankring,
     åpen frontvegg, med bakvegg 

949  Skredoverbygg, 
    med fjellforankring, andre

95    Tunnelportal 

951  Tunnelportal, sirkulært tverrsnitt