background image

172

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

82    Kai

 
821  Tilleggskai, strandkai 

822  Tilleggskai, utstikker
823  Tilleggskai, strandkai, standard 1993
824  Tilleggskai, utstikker, standard 1993
825  Sekund√¶rkai  

 

826  Liggekai, strandkai
 

827  Liggekai, utstikker

828  Ro-ro-rampe 

829  Andre kaier

83    Marine konstruksjoner

 
831  Molo