background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  KO D E R   I   B R U T U S

171

767  Flytebru, neddykkede pontonger

769  Flytebru, andre 

77 

Neddykket rørbru 

771  Neddykket rørbru, konsentrerte 

forankringer 

772  Neddykket rørbru, fordelte 

forankringer (tettere enn 100 m) 

773  Neddykket rørbru, på bunnen, 

uten opplager

774  Neddykket rørbru, på bunnen, 

med opplager 

779  Neddykket rørbru, andre 

79 

Andre henge- og flytebruer

8 :   Kai, bevegelig bru og andre brutyper                                        

81 

Ferjekaibru 

811  Ferjekaibru, standard 1982
812  Ferjekaibru, standard 1993
813  Ferjekaibru, reservebru, mobil
819  Ferjekaibru, andre