background image

170

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

754  Skråstagbru med kasse, to tårn, 
    ett opphengt sidespenn 

755  Skråstagbru med kasse, to tårn, 
    to opphengte sidespenn 

756  Skråstagbru med kasse, tre/flere    
    tårn, ingen opphengte sidespenn
 
757  Skråstagbru med kasse, tre/flere    
    tårn, ett opphengt sidespenn

758  Skråstagbru med kasse, tre/flere
    tårn, to opphengte sidespenn 

759  Skråstagbru med kasse, andre

76    Flytebru 

761  Flytebru, kontinuerlig flyteelement
    med forankring, kjørebane på søyler

762  Flytebru, kontinuerlig flyteelement 
    med forankring, kjørebane på 
    flyteelement 

763  Flytebru, kontinuerlig flyteelement 
    uten forankring, kjørebane på søyler
 
764  Flytebru, kontinuerlig flyteelement
     uten forankring, kjørebane på 
    flyteelement 

765  Flytebru, adskilte flyteelementer    
    med forankring 

766  Flytebru, adskilte flyteelementer    
    uten forankring