background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  KO D E R   I   B R U T U S

165

622  Fagverksbru, fritt opplagt med buet

overgurt, vertikale bærevegger,    
underliggende brudekke, vertikale 
endestaver

623  Fagverksbru, fritt opplagt med buet 

overgurt, vertikale bærevegger, 
mellomliggende brudekke

624  Fagverksbru, fritt opplagt med buet 

overgurt, vertikale bærevegger, 
mellomliggende brudekke, 
vertikale endestaver 

625  Fagverksbru, fritt opplagt med buet 

overgurt, hellende bærevegger 

629  Fagverksbru, fritt opplagt med buet 

overgurt, andre 

63 

Fagverksbru, kontinuerlig med varierende høyde 

631  Fagverksbru, kontinuerlig med 

varierende høyde, overliggende 
brudekke 

632  Fagverksbru, kontinuerlig med 

varierende høyde, mellomliggende 
brudekke 

633  Fagverksbru, kontinuerlig med 

varierende høyde, underliggende 
brudekke

639  Fagverksbru, kontinuerlig med 

  varierende høyde, andre