background image

164

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

6 :   Fagverksbru, sprengverksbru og hengverksbru

61    Parallellfagverksbru 

611  Parallellfagverksbru, overliggende 
    brudekke, hellende endestaver 

612  Parallellfagverksbru, overliggende 
    brudekke, hellende endestaver,
    sekundærsystem 

613  Parallellfagverksbru, overliggende
    brudekke, vertikale endestaver 

614  Parallellfagverksbru, 
    mellomliggende brudekke 

615  Parallellfagverksbru, underliggende
    brudekke, hellende endestaver 

616  Parallellfagverksbru, underliggende
    brudekke, hellende endestaver, 
    sekundærsystem 

617  Parallellfagverksbru, underliggende
    brudekke, vertikale endestaver 

618  Parallellfagverksbru, underliggende
    brudekke, uten vindavstivning 

619  Parallellfagverksbru, andre 

62    Fagverksbru, fritt opplagt med buet overgurt 

621  Fagverksbru, fritt opplagt med buet
     overgurt, vertikale bærevegger,
    underliggende brudekke