background image

160

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

524  Buebru, overliggende brudekke,    
    sammenkoblet i toppen, 
    dobbeltbuer, hultverrsnitt 

525  Buebru, overliggende brudekke,    
    sammenkoblet i toppen, 
    profilert tverrsnitt
 
526  Buebru, overliggende brudekke,    
    sammenkoblet i toppen, fagverksbue
 
529  Buebru, overliggende brudekke,    
    sammenkoblet i toppen, andre 

53    Buebru, mellomliggende brudekke

 
531  Buebru, mellomliggende brudekke,  
    bue med massivt tverrsnitt
 
532  Buebru, mellomliggende brudekke,  
    bue med hultverrsnitt 

533  Buebru, mellomliggende brudekke,  
    bue med profilert tverrsnitt
 
534  Buebru, mellomliggende brudekke,  
    fagverksbue
 
539  Buebru, mellomliggende brudekke,  
    andre

54    Buebru, underliggende brudekke

 
541  Buebru, underliggende brudekke,  
    bue med massivt tverrsnitt 

542  Buebru, underliggende brudekke, bue 
    med massivt tverrsnitt, strekkbÃ¥nd