background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  KO D E R   I   B R U T U S

159

5 :     Buebru og hvelvbru                                    
  

51    Buebru, overliggende brudekke 

511  Buebru, overliggende brudekke,    
    enkeltbue, massivt tverrsnitt 

512  Buebru, overliggende brudekke,    
    enkeltbue, hultverrsnitt 

513  Buebru, overliggende brudekke,    
    dobbeltbuer, massivt tverrsnitt 

514  Buebru, overliggende brudekke,    
    dobbeltbuer, hultverrsnitt 

515  Buebru, overliggende brudekke,    
    dobbeltbuer, profilert tverrsnitt 

516  Buebru, overliggende brudekke,    
    fagverksbue
 
519  Buebru, overliggende brudekke,    
    andre 

52    Buebru, overliggende brudekke   
    sammenkoblet i toppen

 
521  Buebru, overliggende brudekke,    
    sammenkoblet i toppen, enkeltbue,  
    massivt tverrsnitt 

522  Buebru, overliggende brudekke,
    sammenkoblet i toppen, enkeltbue,  
    hultverrsnitt 

523  Buebru, overliggende brudekke,    
    sammenkoblet i toppen, 
    dobbeltbuer, massivt tverrsnitt