background image

158

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

443  Kassebru, variabel høyde, med 
    motvekt, tre/flere vertikale vegger

445  Kassebru, variabel høyde, 
    med motvekt, skrå vegger 

446  Kassebru, variabel høyde, 
    med motvekt, skrå vegger,  

 

    med avstivning
 

447  Kassebru, variabel høyde, med    
    motvekt, tre/flere skrå vegger 

449  Kassebru, variabel høyde,  

 

    med motvekt, andre 

45    Frittfrembygg-bru, kassebru 

451  Frittfrembygg-bru, kassebru,  

 

    vertikale vegger 

452  Frittfrembygg-bru, kassebru,  

 

    vertikale vegger, med motvekt 

453  Frittfrembygg-bru, kassebru,  

 

    skrå vegger 

454  Frittfrembygg-bru, kassebru,  

 

    skrå vegger, med motvekt 

449  Frittfrembygg-bru, kassebru, andre 

49    Andre kassebruer