background image

14

2   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

2.4   Dokumentasjon 

om Brutus

Programmet  Brutus  er  dokumentert  ved 
følgende håndbøker:

• HB 

V440

 - Bruregistrering, 

2009

 

(Denne håndbok)

• HB 

V441

 - Inspeksjonshåndbok

 

for bruer, 2000

Programmet er også generelt omtalt i:

• HB 

R411

 – Forvaltning, drift 

og

 

vedlikehold av bruer, 1997

I tillegg finnes følgende beskrivelser i Bru-
tus-programmet  (under  Hjelp-menyen): 

• Brukermanual
• Rutinehåndbok