background image

156

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

417  Kassebru, konstant høyde, 
    tre/flere skrå vegger 

419  Kassebru, konstant høyde, andre 

42    Kassebru, konstant høyde, med motvekt 

421  Kassebru, konstant høyde, med 
    motvekt, vertikale vegger 

422  Kassebru, konstant høyde, 
    med motvekt, vertikale vegger, 
    med avstivning 

423  Kassebru, konstant høyde, med 
    motvekt, tre/flere vertikale vegger

425  Kassebru, konstant høyde, 
    med motvekt, skrå vegger
 

426  Kassebru, konstant høyde, med 
    motvekt, skrå vegger, med avstivning 

427  Kassebru, konstant høyde, 
    med motvekt, tre/flere skrå vegger
 
429  Kassebru, konstant høyde,
    med motvekt, andre