background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  KO D E R   I   B R U T U S

155

386  Bjelkebru, platebærere, 
    variabel høyde, sveiset med 
    doble steg med samvirke 

387  Bjelkebru, platebærere, variabel    

 

 

    høyde, klinkede med nagleskjøter
 
389  Bjelkebru, platebærere, 
    variabel høyde, andre 

39    Ramme- og gitterbjelkebru og andre bjelkebruer 

391    Rammebjelkebru

4 :   Kassebru                                        

41    Kassebru, konstant høyde

 

411  Kassebru, konstant høyde, 
    vertikale vegger 

412  Kassebru, konstant høyde, 
    vertikale vegger, med avstivning 

413  Kassebru, konstant høyde, 
    tre/flere vertikale vegger 

415  Kassebru, konstant høyde, 
    skrå vegger 

416  Kassebru, konstant høyde, 
    skrå vegger, med avstivning