background image

154

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

377  Bjelkebru, platebærere, 
    konstant høyde, 
    klinkede med nagleskjøter
 
379  Bjelkebru, platebærere, 
    konstant høyde, andre 

38    Bjelkebru, platebærere, variabel høyde 

381  Bjelkebru, platebærere, 
    variabel høyde, sveiset med 
    sveiseskjøter uten samvirke 

382  Bjelkebru, platebærere, 
    variabel høyde, sveiset med 
    sveiseskjøter med samvirke 

383  Bjelkebru, platebærere, 
    variabel høyde, sveiset med 
    friksjonsskjøter uten samvirke 

384  Bjelkebru, platebærere, 
    variabel høyde, sveiset med 
    friksjonsskjøter med samvirke 

385  Bjelkebru, platebærere, 
    variabel høyde, sveiset med 
    doble steg uten samvirke